ministry

knteu

vobu.com.ua

garat r      Очолює відділення правознавства Жолоб Віталій Васильович, викладач вищої категорії, викладач-методист.
      Метою відділення правознавства є підготовка нової сучасної людини, озброєної передовими знаннями й найновішими технологіями, уміннями застосовувати їх у важливих сферах життєдіяльності суспільства.
      Випускники спеціальності «Правознавство» (кваліфікацією «юрист») можуть працювати в органах юстиції, правоохоронних органах, відділах реєстрації актів цивільного стану, державній виконавчій службі, нотаріальних конторах, юридичній службі підприємств, на посадах державного виконавця, секретаря суду, секретаря судового засідання, юрисконсульта, помічника нотаріуса, інспектора з видачі пенсій, інспектора з соціальної допомоги та інші.
      Навчання молодших спеціалістів проводиться за денною та заочною формами навчання, термін навчання на базі загальної середньої освіти 3 роки 10 місяців, на базі повної загальної середньої освіти 2 роки vidpravo110 місяців. Випускники відділення мають змогу продовжити навчання в Київському національному торговельно-економічному університеті та інших навчальних закладах 3-го і 4-го рівнях акредитації.
     Продовження навчання за ступеневою освітою здійснюється без подання сертифіката Українського центру оцінювання якісної освіти.
     Надаємо якісну повну загальну середню освіту (свідоцтво про атестацію від 29.05.2006 року №091000 визнано атестованим за статусом загальноосвітньої школи ІІІ ступеня, рівень - "атестовано з відзнакою").
      Навчання студентів проводиться в спеціально обладнаних кабінетах забезпечених технічними засобами навчання, комп’ютерною технікою з доступом до мережі Інтернет, з використанням програмних пакетів: «Ліга закон»; тестових програм: «Колоквіум +» та «Test office».
      Навчальна практика на відділенні здійснюється у віртуальному навчально-тренінговому центрі, де майбутні спеціалісти віртуально працюють у організаційному відділі, відділі персоналу та юридичному відділах віртуального підприємствах.
vidpravo2      Для організації проходження студентами практики коледж тісно співпрацює з судовими, правоохоронними органами, органами юстиції та іншими установами (студенти відвідують судові засідання, спостерігають і вивчають особливості ведення документації тих чи інших органів та установ).
      Під керівництвом викладачів юридичних дисциплін, студентами відділення створено і активно працює правничий клуб «Юрист». На його засіданнях студенти опрацьовують питання:
      – Проблеми встановлення, розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні;
      – Правовий аналіз громадського контролю за дотримання екологічного законодавства;
      – Правові колізії новел антикорупційного законодавства.
      На засіданнях клубу організовуються «круглі столи», прес-конференції, усні журнали, імпровізовані суди, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, проводяться вікторини, конкурси професійного спрямування, олімпіади.
      Активну роботу члени клубу приймають у науково-пошуковій роботі. Щороку в коледжі проводять студентські наукові конференції (внутріколеджівські та регіональні), на яких члени клубу виступають з цікавими доповідями та рефератами, підготовленими під керівництвом викладачів юридичних дисциплін: Жолоба В.В., Скоблик Н.П., Петруняка Д.В., Сидорук О.В., Ковальчук І.З. Заслуговують уваги роботи студентів:
     

 – Нормативне закріплення боротьби з корупційними діяннями в України;
      – Захист прав суб’єктів господарювання;
      – Актуальні проблеми практичного застосування законодавчих змін в сфері боротьби з корупцією.
vidpravo3      За активну участь в науково-пошуковій роботі, пропаганді українського законодавства, кращі студенти нагороджуються грамотами, подяками із занесенням в трудову книжку, цінними подарунками, поїздками по історичних місцях України, а також рекомендаціями педагогічної ради коледжу щодо продовження навчання у вищих навчальних закладах.
      На відділенні зародилась і успішно працює спілка студентів «Від серця до серця», основна мета якої – шляхом виховання доброти, співчуття до ближнього та інших, моральних та духовних якостей запобігати проявам правопорушень і злочинності серед молоді. Її керівником є викладач юридичних дисциплін Скоблик Н.П. Генераторами ідей виступають студенти – члени спілки. Наших студентів знають всі громадські організації міста. Спілкою організовані та проведені такі заходи:
      – спільно з молодіжним центром проводилась акція «Молодь проти корупції»;
      – спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводилась акція «Молодь проти насильства в сім’ї»;
      – спільно з волонтерами корпусу миру – акція «Молодь проти СНІДУ»;
vidpravo4      – благодійна акція «Подаруй дитині щастя», яка проходила в межах міста Коломиї та району, завдяки якій було зібрано кошти в сумі 36 тис. грн. силами студентів, завдяки яким 1 червня 2010 року було встановлено дитячий спортивно-ігровий майданчик у коломийському будинку-інтернаті для дітей з фізичними та психоемоційними вадами.
      – Щороку на день Святого Миколая члени спілки збирають кошти на подарунки, які направляють дітям-сиротам в школи інтернати смт. Печеніжин та смт. Яблунів.
      Стало традицією щорічно на відділенні проводити святкування тижня юридичного відділення. vidpravo5Тиждень вибраний невипадково, тому, що 8 жовтня професійне свято – День юриста. За круглий стіл «Особливості практичної діяльності юриста», ми запрошуємо представників: правоохоронних органів, зокрема прокуратури, суду, виконавчої служби, кримінально-виконавчої інспекції, нотаріату та інших. Проводяться тематичні виставки фахової літератури, презентації науково-методичних розробок викладачів відділення, студентська науково-практична конференція, конкурс «Кращий твір про юриста», тематичний захід «Кращий юрист коледжу», професійно-інтелектуальна гра «Правовий ринг», професійний конкурс «Кращий за професією». Закінчується святкування загальними зборами студентів та викладачів відділення.
      Відділення правознавства Коломийського економіко-правового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету набули великого авторитету та популярності серед абітурієнтів, про це свідчить географія областей з яких у нас навчаються студенти, окрім Івано-Франківської області це і Тернопільська, Львівська, Чернівецька, Закарпатська, Рівненська області. Наші випускники працюють в органах юстиції, судах, нотаріаті, в органах внутрішніх справ, органах державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності і господарювання.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [5 Голос (ів)]