ministry

vobu.com.ua

Бібліотека ВСП «КЕПФК КНТЕУ»: історія та сьогодення

 

image002Бібліотека вищого навчального закладу, як один із його головних підрозділів, не лише допомагає у вирішенні найскладніших проблем навчання і розвитку, але здатна створювати атмосферу творчої зацікавленості у навчанні, науці, мистецтві, впливати на стан духу, який не піддається жодним вимірам та оцінкам, проте лежить в основі моралі. Вчені всього світу давно дійшли тієї думки, що читання розвиває інтелект, формує духовно зрілу, освічену, гармонійну особистість.

Історія бібліотеки коледжу тісно пов’язана із створенням навчального закладу у 1996-му році. Від початку існування вона відіграє важливу роль у забезпеченні якісної освіти та image004підготовці висококваліфікованих фахівців.

Бібліотечний фонд, станом на 2021р. налічує понад 45 тис. image005примірників друкованих документів, а у 1996 році початком створення фонду став чотирьохтомник «Закони України». Згодом значну частину галузевої та художньої літератури бібліотека отримала внаслідок реорганізації бібліотеки заводу «Коломиясільмаш». На даний час левова частка книгозбірні – це навчальна, наукова та методична література, сформовано також широкий довідково-словниковий, мультимедійний фонди та фонд періодичних видань, який щороку поповнюється фаховими виданнями для всіх спеціальностей.image008

Адміністрація коледжу та бібліотекарі сприяли якісному наповненню бібліотечного фонду, відслідковуючи новинки фахових видань та сучасної художньої літератури, зокрема, на форумах видавців у Львові та Києві.

Сьогодні бібліотека йде шляхом комп’ютеризації всіх технологічних процесів, удосконалення послуг для користувачів, створення комфортних умов для роботи читачів і працівників.

Комп’ютеризація бібліотечного процесу у коледжі розпочалась із створення викладачами web-сторінок як електронного варіанту інтерактивного комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін. Весь книжковий фонд бібліотеки внесено до електронного каталогу. Створено також картотеки статей із зручним автоматизованим пошуком за різними параметрами.

У 2004 році для бібліотеки було придбано пакет програм „Бібліограф”, який спрощує процес пошуку потрібних видань та значно підвищує якість і швидкість обслуговування користувачів. Передбачена можливість використання програми як працівниками бібліотеки, так і користувачами.

image012У 2007 та 2009 роках бібліотека нагороджена грамотами, за перше місце у обласному огляді-конкурсі бібліотек ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. З метою вдосконалення професійних компетентностей, оволодіння та готовності до оновлення знань в галузі інформаційно-комунікаційних технологій та професійної освіти бібліотекарі відвідують різного роду семінари, наукові конференції та форуми. Серед них: ІІ Міжнародний форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства – image010стратегічні важелі ефективного державного управління».

На базі бібліотеки коледжу неодноразово проводилися засідання методоб’єднання завідувачів бібліотек ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

image016Яскравою сторінкою в історії бібліотеки позначена культурно-просвітницька діяльність, що завжди позитивно впливає на духовний світ студентства.

Надбанням бібліотеки також є деякі власні розробки та виставкова діяльність, а також документи, які стали історією коледжу: студентські газети, image014науково-методичні напрацювання викладачів, фото-, відео- матеріали діяльності коледжу та спільні проєкти з викладачами.

image018Часто висловлюються побоювання стосовно того, що тотальна віртуальна бібліотека остаточно знищить традиційні бібліотеки. Очевидно що ні - з причини практичної, психологічної і, врешті, духовної властивості цієї установи. Книга, як матеріальний об'єкт, не має естетичного замінника.

image020На сьогодні бібліотека, реалізуючи концепцію інформаційного суспільства, тобто зберігаючи, обробляючи, поширюючи інформацію на традиційних і електронних носіях, займає ключову позицію серед постачальників інформаційних послуг.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.88 [4 Голоса (ов)]