Увійти Реєстрація

Увійти

ministry

knteu

vobu.com.ua


lib        Вчені всього світу давно дійшли тієї думки, що читання розвиває інтелект, формує духовно зрілу, освічену, гармонійну особистість. Не можна недооцінювати роль бібліотеки у забезпеченні молоді необхідною інформацією.
        Бібліотека вищого навчального закладу, будучи одним із його головних підрозділів, може не лише допомагати у вирішенні найскладніших проблем навчання і розвитку, але й сприяти виробленню ціннісних орієнтацій, впливати на формування в стінах закладу інтелектуального та культурного середовища – того особливого ґрунту, на якому зусилля викладачів і вчених принесуть плоди. Бібліотека здатна створювати атмосферу творчої зацікавленості у навчанні, науці, мистецтві, впливати на стан духу, який не піддається жодним вимірам та оцінкам, проте лежить в основі моралі, сприяти вихованню української душі.
        Коломийський економіко–правовий коледж КНТЕУ має власну бібліотеку, яка забезпечує навчально–виховний процес підручниками, посібниками, періодичними виданнями та іншою літературою.
        Бібліотечний фонд нараховує понад 36 тис. примірників книг, 11 тис. методичних посібників. Щороку передплачується близько 115 назв періодичних видань наукового та соціально-гуманітарного спрямування. Створюється широкий довідниково–словниковий фонд, збираються енциклопедичні видання.

lib2        Для організації самостійної роботи студентів працює просторий читальний зал на 160 місць, два комп’ютерних кабінети, обладнані 15 сучасними комп’ютерами, 2 лазерними принтерами і 2 сканерами. Всі вони об’єднані у локальну бібліотечну мережу, яка є частиною мережі коледжу, і доступ до необхідної інформації можливий із будь-якого комп’ютерного кабінету. Широкі можливості для науково-пошукової роботи студентів дає глобальна мережа Internet.
        Весь книжковий фонд бібліотеки коледжу внесено до електронного каталогу. Створено також каталоги статей та методичних видань із зручним автоматизованим пошуком за різними параметрами, які щотижня поновлюються.
        Наш коледж має ліцензію на видачу атестатів про повну загальну середню освіту, а тому ми прагнемо повністю забезпечити літературою і цю категорію читачів. Це друковані видання з предметів загальноосвітніх дисциплін: підручники, посібники, періодичні видання. Активно поповнюємо фонд художньої літератури, який нараховує понад 12 тис. примірників книг різноманітного жанру: програмова література українських та зарубіжних авторів, романи, історичні романи, детективи, фантастика, пригоди тощо.
lib3
Інформаційні ресурси бібліотеки коледжу:
  • навчальна література;
  • методична література;
  • електронні підручники;
  • періодичні видання;
  • WEB-сайти викладачів;
  • Відеокасети, аудіокасети, DVD-диски;
  • пошукові каталоги;
  • ЛІГА: ЗАКОН Преміум (нормативна база);
  • Internet.

        Зорієнтуватися у світі законів студентам та викладачам допомагає сучасна професійна правова система, призначена для оперативного доступу до всього спектра актуальної правової інформації й обладнана різними інструментами для аналітичної роботи з правовою інформацією ЛІГА: ЗАКОН Преміум. Вона містить більше 200 тис. документів. У ній зібрана вся нормативно-правова інформація.
        З її допомогою студенти мають змогу переглянути всі редакції нормативних документів, а також всі зміни та доповнення до кожного фрагмента, що зазнав змін; побачити зв'язки одного нормативного документа з іншими (можливість побудови графічних зв'язків). Система оновлюється щодня по електронній пошті.
        Придбали пакет програм „Бібліограф”, який дає змогу автоматизувати обслуговування читачів, спрощує процес пошуку потрібних видань (книг, періодики та журнальних чи газетних статей) в електронному каталозі з можливістю визначення місцезнаходження екземплярів потрібних видань (у бібліотеці чи у конкретних читачів). Передбачена можливість використання програми як працівниками бібліотеки, так і читачами.
        На сьогодні бібліотека, реалізуючи концепцію інформаційного суспільства, тобто зберігаючи, обробляючи, поширюючи інформацію на традиційних і електронних носіях, займає ключову позицію серед постачальників інформаційних послуг. Але погляд на бібліотеку тільки з точки зору інформаційних функцій є дещо однобоким. Бібліотека повинна зберігати соціальну та культурну пам'ять, що міститься в матеріальному предметі - книзі, розвивати в користувачеві потребу в ній.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.88 [4 Голос (ів)]