ministry

knteu

vobu.com.ua


lib        Вчені всього світу давно дійшли тієї думки, що читання розвиває інтелект, формує духовно зрілу, освічену, гармонійну особистість. Не можна недооцінювати роль бібліотеки у забезпеченні молоді необхідною інформацією.
        Бібліотека вищого навчального закладу, будучи одним із його головних підрозділів, може не лише допомагати у вирішенні найскладніших проблем навчання і розвитку, але й сприяти виробленню ціннісних орієнтацій, впливати на формування в стінах закладу інтелектуального та культурного середовища – того особливого ґрунту, на якому зусилля викладачів і вчених принесуть плоди. Бібліотека здатна створювати атмосферу творчої зацікавленості у навчанні, науці, мистецтві, впливати на стан духу, який не піддається жодним вимірам та оцінкам, проте лежить в основі моралі, сприяти вихованню української душі.
        Коломийський економіко–правовий коледж КНТЕУ має власну бібліотеку, яка забезпечує навчально–виховний процес підручниками, посібниками, періодичними виданнями та іншою літературою.
        lib2Бібліотечний фонд нараховує понад 36 тис. примірників книг, 11 тис. методичних посібників. Щороку зал періодики поповнюється науковими, науково-популярними, фаховими періодичними виданнями. Створюється широкий довідниково–словниковий фонд, збираються енциклопедичні видання.

        Для організації самостійної роботи студентів працює просторий читальний зал на 160 місць, два комп’ютерних кабінети, обладнані 27 комп’ютерами. Всі вони об’єднані у локальну бібліотечну мережу, яка є частиною мережі коледжу, і доступ до необхідної інформації можливий із будь-якого комп’ютерного кабінету. Широкі можливості для науково-пошукової роботи студентів дає мережа Internet.
        Весь книжковий фонд бібліотеки коледжу внесено до електронного каталогу. Створено також каталоги статей та методичних видань із зручним автоматизованим пошуком за різними параметрами, які щотижня поновлюються.
        Наш коледж має ліцензію на видачу атестатів про повну загальну середню освіту, а тому ми прагнемо повністю забезпечити літературою і цю категорію користувачів. Це друковані видання з предметів загальноосвітніх дисциплін: підручники, посібники, періодичні видання. Активно поповнюємо фонд художньої літератури, який нараховує понад 12 тис. примірників книг різноманітного жанру: програмова література українських та зарубіжних авторів, романи, історичні романи, детективи, фантастика, пригоди тощо.
lib3
Інформаційні ресурси бібліотеки коледжу:
  • навчальна література;
  • методична література;
  • електронні підручники;
  • періодичні видання;
  • WEB-сайти викладачів;
  • пошукові каталоги;
  • Internet.
Її робота спрямована на повне залучення студентів і викладацького складу коледжу до користуванням фондом бібліотеки, поліпшення інформаційно-бібліотечного обслуговування та наповнення бібліотечних фондів новими надходженнями з метою кращого освоєння студентами навчальних програм.

lib

         
         Автоматизовану роботу бібліотеки забезпечує пакет програм „Бібліограф”, який спрощує обслуговування користувачів, процес пошуку потрібних видань (книг, періодики та журнальних чи газетних статей) в електронному каталозі з можливістю визначення місцезнаходження екземплярів потрібних видань (у бібліотеці чи у конкретних користувачів). Передбачена можливість використання програми як працівниками бібліотеки, так і користувачами.
        На сьогодні бібліотека, реалізуючи концепцію інформаційного суспільства, тобто зберігаючи, обробляючи, поширюючи інформацію на традиційних і електронних носіях, займає ключову позицію серед постачальників інформаційних послуг. Бібліотека повинна зберігати соціальну та культурну пам'ять, що міститься в матеріальному предметі - книзі, розвивати в користувачеві потребу в ній.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.88 [4 Голоса (ов)]