ministry

knteu

vobu.com.ua

Завідувач відділення обліку, фінансів та сфери обслуговування, кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії Лиско Оксана Володимирівна.

lusko

 

Відділення обліку, фінансів та сфери обслуговування готує фахівців за галуззю знань «Управління та адміністрування» за спеціальностями:

- «Облік і оподаткування»

- «Фінанси, банківська справа та страхування»

 За спеціальністю «Облік і оподаткування» відділення готує фахівців для обліково-економічної роботи в організаціях, установах та підприємствах різних галузей діяльності всіх форм власності на посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, завідувача каси, касира-експерта, інспектора з інвентаризації.

За спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» випускники можуть працювати в комерційних банках, Державній фіскальній службі, Пенсійному фонді, службі державного казначейства, страхових компаніях, аудиторських фірмах та інших підприємствах та організаціях різних форм власності на посадах: брокера з цінних паперів, дилера з цінних паперів, інспектора з інкасації та перевезення цінностей, кредитного інспектора, інспектора обмінного пункту, касира-експерта, молодшого державного інспектора.

Для спеціальності «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст термін навчання на базі базової середньої освіти 2 р. 10 м. (вступні випробування: Українська мова та Математика), на базі повної середньої освіти 1 р. 10 м. (за сертифікатами ЗНО: Українська мова та література, Історія України або математика або географія).

Для спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст термін навчання на базі базової середньої освіти 2 р. 10 м. (вступні випробування: Українська мова та Математика), на базі повної середньої освіти 1 р. 10 м. (за сертифікатами ЗНО: Українська мова та література, Історія України або математика або географія).

Випускники мають можливість продовжувати навчання в Київському національному торговельно-економічному університеті на пільгових умовах, в Чернівецькому торговельно-економічному інституті або в коледжі при навчально-консультативному центрі Київського національного торговельно-економічного університету для одержання рівня «спеціаліст», «магістр».

 Студенти на відділенні навчаються в спеціально обладнаних кабінетах, які забезпечені персональними комп’ютерами та мають можливість опановувати спеціалізовані програмні продукти, такі як: 1С Бухгалтерія, Операційний день банку, Податкова звітність тощо.

На відділенні функціонують 3 студентські гуртки професійного спрямування:

- «Юний бухгалтер»;

- «Податковий інспектор»;

- «Банкір».

Щороку на відділенні проводяться професійні свята бухгалтерів та фінансистів, такі як «Кращий за професією», «Бухгалтерський каламбур», «Економічна вікторина», а також студентські науково-практичні конференції, круглі столи за участю провідних фахівців в галузі обліку та фінансів. Окрім того, наші студенти беруть участь у всеукраїнських та міжнародних професійних конкурсах та конференціях.

Також студенти відділення мають можливість займатися у спортивних гуртках та в гуртку художньої самодіяльності.

Майбутні випускники вже сьогодні мають пропозиції по працевлаштуванню від відділень ПАТ КБ «ПриватБанк» міста Коломиї та області, ПАТ КБ «Акцент-Банк», АТ «Укрсиббанк», посадах бухгалтера на підприємствах приватної та державної форм власності та інших фінансових установах.

Враховуючи перспективи подальшого розвитку Прикарпаття як краю туризму та вдосконалення сфери обслуговування в цьому регіоні, відділення менеджменту готельно-ресторанної діяльності здійснює комплексну підготовку фахівців зі спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» (спеціалізації «Готельне обслуговування», «Ресторанне обслуговування») та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на базі базової загальної освіти.
Підготовка спеціалістів з даних спеціальностей здійснюється до нових вимог та міжнародних стандартів, щодо організації та удосконалення обслуговування в об’єктах туристичної інфраструктури, закладах ресторанного господарства та торгівлі, а саме:
За спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» (спеціалізація «Готельне обслуговування») коледж готує:
- адміністратора готелю (туркомплексу) та ресторанів; - оператора автоматизованого розрахунку;
- організатора роботи з кадрами та господарською діяльністю; - інспектора з контролю якості послуг;
- фахівця з організації зеленого туризму;
- фахівця з гостинності в місцях розміщення (готелі, туркомплекси);
- консультанта з подорожей;
- організатора дозвілля. Термін навчання
- 3 роки 5 місяців.
За спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» ( спеціалізація «Ресторанне обслуговування») коледж готує:
- менеджера торгового залу;
- менеджера ресторану, кафе, бару;
- інспектора з контролю якості послуг;
- інспектора з організаційних питань;
- адміністратора ресторанного господарства і торгівлі;
- спеціаліста маркетингової та комерційної діяльності;
- спеціаліста з очолення підрозділів малого та середнього бізнесу.
Термін навчання – 2 роки 10 місяців.
За спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» коледж готує:
- молодших фахівців в галузі фінансів та торгівлі;
- товарознавців;
- технічних та торговельних представників;
- брокерів з купівлі-продажу товарів;
- агентів з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції, агентів комерційних, торговельних агентів.
Термін навчання – 2 роки 10 місяців.
Організація навчального процесу відділення менеджменту готельно-ресторанної діяльності здійснюється за новітніми методиками та технологіями із урахуванням особливостей кожної дисципліни: розробленні та впровадженні ділових ігор, володіння студентів двома іноземними мовами, використанні комп’ютерних версій нового покоління, електронних підручників, навчально-методичного забезпечення дисциплін.
На відділенні працює віртуально-тренінговий готельний комплекс «Перлина Коломийщини», віртуально-туристична фірма «Мандри», віртуально-тренінгова лабораторія«Ресторан», де студенти мають змогу засвоювати практичні навички якісної професійної майстерності з урахуванням потреб іноземного та вітчизняного споживача.
Для розвитку творчих здібностей студентів викладачами відділення проводиться науково-дослідницька робота. Це дає змогу приймати участь в тематичних студентських наукових конференціях, які проводяться на рівні коледжу, міста, регіону.
Наші випускники сьогодні працевлаштовані у готельно-ресторанних та туристичних комплексах Івано-Франківщини, зокрема у таких як «Буковель», «Карпати», «Станіславський», «Казимир»; «Надія» (м.Івано-Франківськ); «Писанка», "Коломия", «Троя», «Монарх», «Край неба», мережі супермаркетів «Фокстрот», «Гостинний дім», «Епіцентр», та інших підприємствах і організаціях торгівлі Івано-Франківської області.
Випускники відділення мають можливість продовжувати навчання на пільгових умовах в Київському національному торговельно-економічному університеті, Чернівецькому торговельно-економічному інституті або в коледжі при навчально-консультативному центрі Київського національного торговельно-економічного університету для одержання рівня «спеціаліст», «магістр», та у Познанській академії готельного бізнесу та громадського харчування Республіка Польща). Студенти, які навчалися в академії, сьогодні працюють за спеціальністю у Польщі, Іспанії, Швейцарії, Чехії, Греції, Сполучених Штатах Америки.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.20 [10 Голоса (ов)]