ministry

vobu.com.ua

      Навчальний процес та виховання студентської молоді спрямовані на формування високої духовності, загальнолюдських цінностей, любові до своєї Батьківщини. Це творчий процес, який здійснюється за активної участі викладачів, кураторів академічних груп і самих студентів. Організація навчально-виховного процесу в коледжі визначається Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, Статутом КЕПК КНТЕУ, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими нормативно-правовими актами.
      Організаційно-виховна робота із студентами є одним із головних пріоритетів підготовки сучасних спеціалістів. У коледжі її спрямовано на формування у студентської молоді сучасного світогляду, переконань, здорового способу життя, етики, заснованих на кращих надбаннях вітчизняної та світової культури.
      У коледжі створені і працюють: рада студентського самоврядування коледжу, ради студентського самоврядування груп, старостат, клуб інтелектуальних ігор, клуб веселих і кмітливих, клуб „Первоцвіт”, гурток писанкарства, гуртки художньої самодіяльності (серед яких народний аматорський фольклорно-етнографічний ансамбль „Прикарпатські візерунки”), спортивні гуртки, редколегія, об’єднання охорони громадського порядку.
      Виховання студентської молоді здійснюється за основними напрямами: 
      – національно-патріотичне; 
      – інтелектуально-духовне; 
      – громадянсько-правове; 
      – моральне; 
      – екологічне; 
      – естетичне; 
      – трудове; 
      – фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.81 [8 Голоса (ов)]