ministry

vobu.com.ua

Назва заходу

Дата

проведення

Відповідальнії її

Примітка

  1.  

Проводити обговорення питань протидії корупції та хабарництва на засіданнях трудового колективу педагогічних працівників, зборах студентів, навчально - допоміжного та обслуговуючого персоналу

Систематично

Дирекція,

завідувачі відділень,

рада студентського самоврядування

 

  1.  

Забезпечити безперебійну роботу телефонної “гарячої ліні'Г” та оперативне реагування на звернення

Постійно

Заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділень,

 

  1.  

Своєчасно реагувати на інформацію, що надійшла до «Скриньки довіри»

Постійно

Заступник директора з виховної роботи

 

  1.  

Обговорювати на засіданнях Педагогічних рад питання забезпечення відкритості та прозорості організації контролю знань студентів.

Систематично

Завідувачі відділень,

голови циклових комісій

 

  1.  

Проводити заходи зі студентами щодо гідного ставлення до навчання, підвищення якості успішності та необхідності дотримання повсякчасно етичних норм поведінки

Постійно

Завідувачі відділень,

куратори академічних груп,

рада студентського самоврядування

 

6. 

Заслуховувати на засіданнях Педагогічної ради коледжу та циклових комісій питання щодо підвищення якості навчальної дисципліни студентів та дотримання ними етичних норм поведінки

Постійно

Завідувачі відділень,

голови циклових комісій

 

 

 

 

7.

Проводити соціологічні опитування:

- «Ефективність викладання навчальних дисциплін та проведення занять в КЕПК КНТЕУ»;

- «Якість освіти в КЕПК КНТЕУ»

- «Викладач очима студентів»

2 рази на рік

 

Враховувати результати анкетування у рейтингу викладачів при визначенні перспективи подальшої роботи педагогічних працівників коледжу

8.

Організовувати проведення тематичних лекцій з питань юридично-правової практики профілактики правопорушень, посадових зловживань та хабарництва

Постійно

Інспектор з кадрів

 

9.

Створити на сайті коледжу інформаційну рубрику з питань протидії правопорушенням

Листопад 2013 р.

Яворський Н.В.

 

 

 Інформуємо, що відповідно до статті 21 Закону України "Про засади запобігання і протидій корупції" за вчинення корупційних правопорушень особи, притягаються до кримінальної, а д м і н і страти вної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України.

Відповідно до статті 22 Закону України"Про засади запобігання і протидій корупції"особа, щодо якої винесено постанову про притягненняяк обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційнеправопорушення, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

Особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративноївідповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання установою копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом.

Про звільнення особи з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, керівник установи у триденний строк письмово повідомляє суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державно'»' служби.

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційногоправопорушення або невиконанню вимог цього Закону, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.


Згідно із ст. 368 Кримінального кодексу Україниприйняття службовою особою пропозиції чи обіцянки надати їй або третій особі неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

караються штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років (ч. 1).

Одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіїїмати певні посади чи заііматися певною діяльністю на строк до трьох років (ч.2).

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі, -

карається штрафом від тисячі п 'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ч.З).

Діяння, передбачене частиною другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, -

карається позбавленням волі на строк від п 'яти до десяти років з позбавленням права обіїїмати певні посади чи заїїматися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна (ч.4).

Згідно із cm. 369 Кримінального кодексу Українипропозиція службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

карається штрафом від двохсот п 'ятдесяти до п ’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років (ч.І).

Надання службовій особі або третій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

караешься штрафом від п ятисот до семисот п ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк (ч2).

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене повторно, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п ’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та з конфіскацією майна або без такої (ч.З).

Діяння, передбачене частиною другою або третьою цієї статті, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинене за попередньою змовою групою осіб, -

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої (ч.4).

Діяння, передбачене частиною другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинене організованою групою осіб чи її учасником, - карається позбавленням волі на строк від п ’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої (ч.5).

Особа, яка пропонувала, обіцяла чи надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згідно із законом має право повідомляти про підозру (ч.б).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]