ministry

vobu.com.ua


centr      Головним завданням студентського самоврядування в коледжі є підвищення і вдосконалення якості навчання, виховної та наукової роботи, трудового виховання, організації та участі студентів в художній самодіяльності, організації дозвілля студентів, співробітництва з студентами інших вузів і молодіжними організаціями, формування у студентів навичок керівника-організатора.
      Поряд з цим в практиці роботи органів студентського самоврядування в коледжі є захист прав та інтересів студентів, забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, клубів за інтересами.
      Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, відділень, коледжу, робота яких спрямовується заступниками директора з навчальної роботи, виховної роботи, завідувачами відділень, кураторами груп.
      В органах студентського самоврядування коледжу працюють біля 300 студентів, діяльність яких охоплює різноманітні сфери роботи: заходи по підвищенню якості навчання, культури поведінки та етики спілкування, по фізичному загартуванню, соціальному захисту, дотриманню навчальної дисципліни, покращенню побуту, відпочинку, дозвілля студентів.
      Постійно діючим органом студентського самоврядування є Рада студентського самоврядування. Складається Рада з найбільш активних студентів коледжу. Члени Ради організовують роботу студентського самоврядування, приймають участь в обговоренні питань діяльності навчального закладу, ініціюють і втілюють в життя заходи зі створення позитивного іміджу коледжу, залучають студентів коледжу до благодійною роботою. Метою діяльності РСС є формування соціально активної, адекватної до реального життя людини, яка наділена глибокою відповідальністю, здатна до самовдосконалення та самореалізації.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [3 Голоса (ов)]