ministry

vobu.com.ua

garat r

Підготовку фахівців за спеціальністю «Правознавство» (з 2016 року – «Право») було розпочато ректоратом Київського державного торговельно-економічного університету у 1996 році після відповідних погоджень з Міністерством освіти України.

Для підготовки фахівців за галуззю знань «Право» в коледжі створено всі необхідні умови: висококваліфікований науково-педагогічний потенціал, необхідна матеріально-технічна база, розгорнута мережа баз для проходження практик, соціальна інфраструктура, навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисциплін, що надає значні переваги Коломийському економіко-правовому коледжу КНТЕУ перед іншими навчальними закладами. 

Найкращим показником рівня надання освітніх послуг та педагогічної майстерності викладачів відділення правознавства та інформаційних технологій є професійна діяльність випускників спеціальності «Правознавство», які отримали фундаментальну теоретичну та практичну підготовку в коледжі, продовжили навчання у КНТЕУ та інших закладах вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації та сьогодні працюють адвокатами; начальниками юридичних відділів органів місцевої влади, державних органів та установ, приватних компаній; начальниками відділів примусового виконання рішень державної виконавчої служби України; консультантами в судах; старшими секретарями в судах; юрисконсультами соціальних служб; керівниками відділів Національної поліції; помічниками суддів та народних депутатів; спеціалістами у центрах з надання правової допомоги; інспекторами в пенітенціарних закладах; секретарями, юрисконсультами у нотаріусів; спеціалістами відділів РАЦСу; викладачами юридичних дисциплін у навчальних закладах та ін.

З 2020 року Коломийський економіко-правовий коледж КНТЕУ garat rздійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія», які після закінчення коледжу можуть обіймати первинні посади: технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки; фахівець з інформаційних технологій; фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець з розроблення комп'ютерних програм; технік із системного адміністрування; garat r технік із конфігурованої комп'ютерної системи; фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну); фахівець з розроблення комп’ютерних програм. Фаховий молодший бакалавр може займати первинні посади, а також посади заступників відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угрупувань. 

Очолює відділення правознавства та інформаційних технологій спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Жолоб Віталій Васильович.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.36 [18 Голоса (ов)]