ministry

knteu

vobu.com.ua

garat r

Підготовку фахівців за спеціальністю «Правознавство» (з 2016 року – «Право») було розпочато ректоратом Київського державного торговельно-економічного університету у 1996 році після відповідних погоджень з Міністерством освіти України.

Протягом двадцяти двох років діяльності коледжу на відділенні правознавства сформувався високопрофесійний педагогічний колектив, який забезпечує викладання 34 юридичних дисциплін. Усі дисципліни, закріплені за спеціальністю «Право», мають ґрунтовне навчально-методичне забезпечення.

Основними видами занять є лекційні, семінарські або практичні заняття, консультативні заняття, виконання курсових робіт.

Особлива увага в навчальному процесі приділяється практичній підготовці студентів, головна мета якої набуття ними професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у сфері правозастосовної діяльності.

Викладачі відділення правознавства здійснюють наукове керівництво підготовкою студентів для участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та конференціях, підтвердженням чого є відповідні сертифікати та публікації у наукових виданнях.

Проводяться заняття за участю провідних спеціалістів правоохоронних та інших державних органів. Практикується проведення виїзних занять на базі Коломийського міськрайонного центру зайнятості; Коломийської об’єднаної податкової інспекції; Коломийської міської ради; нотаріальної контори; Коломийської міжрайонної прокуратури; Коломийського міськрайонного суду; Коломийського міськрайонного управління юстиції; відділу державної виконавчої служби Коломийського міськрайонного управління юстиції тощо.

З 19 по 21 червня 2017 року в коледжі працювала Експертна комісія Міністерства освіти і науки України щодо проведення акредитаційної експертизи. За результатами роботи комісії отримано позитивні висновки щодо акредитації спеціальності «Право».

Таким чином, для підготовки фахівців за галуззю знань «Право» в коледжі створено всі необхідні умови: висококваліфікований науково-педагогічний потенціал, необхідна матеріально-технічна база, розгорнута мережа баз для проходження практик, соціальна інфраструктура, навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисциплін, що надає значні переваги Коломийському економіко-правовому коледжу КНТЕУ перед іншими навчальними закладами. 

garat r

Найкращим показником рівня надання освітніх послуг та педагогічної майстерності викладачів відділення правознавства є професійна діяльність випускників спеціальності «Правознавство», які отримали фундаментальну підготовку у нашому коледжі, продовжили навчання у КНТЕУ та інших навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації та сьогодні працюють адвокатами; начальниками юридичних відділів органів місцевої влади, державних органів та установ, приватних компаній; начальниками відділів примусового виконання рішень державної виконавчої служби України; консультантами в судах; старшими секретарями в судах; юрисконсультами соціальних служб; керівниками відділів Національної поліції; помічниками суддів та народних депутатів; спеціалістами у центрах з надання правової допомоги; інспекторами в пенітенціарних закладах; секретарями, юрисконсультами у нотаріусів; спеціалістами відділів РАЦСу; викладачами юридичних дисциплін у навчальних закладах та ін.

Очолює відділення правознавства спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Жолоб Віталій Васильович. 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.53 [15 Голоса (ов)]