Чи подобається вам наш новий сайт?

Так! - 74%
Ні. - 7.2%
Краще ніж було. - 6.7%
Не зовсім. - 2.2%
Верніть старий сайт! - 2.2%
Не знаю. - 7.6%

Всього прийняли участь в опитуванні: 223
Голосування закінчене ...: Листопад 13, 2014

ministry

knteu

vobu.com.ua

 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2019р. №921-л, «Про проведення акредитаційної експертизи» в період з 24.06.2019р. по 26.06.2019 р. в коледжі працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм у складі:

 «Фінанси і кредит»

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа  та страхування»

·        ДОЦЕНКО Інна Олексіївна, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету, кандидат економічних наук, голова експертної комісії;

·        МАХНІЙ Тетяна Миколаївна, голова предметної циклової комісії обліково-фінансових дисциплін Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки», викладач-методист, член експертної комісії.

«Бухгалтерський облік»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

·        ДУБІНІНА Марина Вікторівна, професор кафедри обліку і оподаткування Миколаївського аграрного університету, доктор економічних наук,  голова експертної комісії;

·        НАЗАРЕВИЧ Софія Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Зборівського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, викладач вищої категорії, член експертної комісії.

 

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНИХ КОМІСІЙ щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Бухгалтерський облік» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» будуть розміщені в розділі «Публічна інформація» на сайті коледжу.

 

 

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.75 [4 Голос (ів)]