ministry

knteu

vobu.com.ua

Ректор

 

Мазаракі Анатолій Антонович

 доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член Атестаційної колегії МОН України, голова наукової секції ”Економіка” МОН України, голова науково-методичної комісії МОН України з менеджменту і адміністрування, член наукової ради Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, голова редколегій журналів ”Вісник КНТЕУ”, ”Товари та ринки”, член редколегій журналів ”Економіка України”, ”Фінансовий контроль”, ”Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України”, завідувач кафедри торговельного підприємництва.

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

Притульська
Наталія
Володимирівна

— доктор технічних наук, професор, президент Всеукраїнської федерації споживачів ”ПУЛЬС” та Українського товариства товарознавців і технологів, завідувач кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів.

Проректор
з науково-педагогічної роботи

Шаповал
Світлана Леонідівна

— кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інженерно-технічних дисциплін.

Проректор з наукової роботи

Мельниченко
Світлана Володимирівна

— доктор економічних наук, професор.

Проректор
з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

Сай
Валерій
Миколайович

— кандидат економічних наук, доцент, дипломатичний радник І класу, координатор проектів TEMPUS та ERASMUS MUNDUS.
Проректор з адміністративно-господарської роботи Шаповал
Леонід Геннадійович
—інженер-будівельник.