Висновки експертної акредитаційної комісії по спецільностям: Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування


 

Висновки експертної акредитаційної комісії по спецільностям: Готельне осблуговування, Ресторанне обслуговування та Правознавство


 Ліцензія 


 Положення про Коломийський економіко-правовий коледж КНТЕУ 2016 рік


 Колективний договір


Положення про надання щорічної грошової винагороди педпрацівнивникам


Правила трудового розпорядку


1